Harmonikatræffet i Bindslev efterlyste yngre kræfter til bestyrelsen - de udeblev. Nu håber folkene bag træffet, at det kan genopstå i en ny form

BINDSLEV: Den sidste dans er danset, og de sidste harmonikatoner er spillet i det store telt på Bindslev Harmonikatræf. Nu er det slut efter 35. år. Ikke at det går dårligt, selvom der ikke deltager så mange som tidligere, men udelukkende fordi det har vist umuligt at finde yngre kræfter, der vil påtage sig bestyrelsesarbejdet.

Allerede for to år siden trak flere sig fra bestyrelsen grundet alder. Den resterende bestyrelse ledte med lys og lygte efter nye medlemmer, for uden en fuldtallig bestyrelse er der ikke kræfter til at forberede og gennemføre et så stort arrangement, som Bindslev Harmonikatræf er. Da det ikke lykkedes at finde nye medlemmer, blev der nedsat en 3-mands arbejdsgruppe bestående af købmand Karlo Thomsen fra BHE, uddeler Klaus Kold fra BTI og Robert Lauritsen fra BTI’s Venner. Arbejdsgruppen skulle undersøge mulighederne for en videreførelse af harmonikatræffet under en eller anden form og komme med forslag inden det 35. harmonikatræf og senest til træffets afslutning søndag.

Det var derfor en spændt forsamling, der afventede den afgående formand Finn Nymanns afslutningstale. Kommer han mon med en god nyhed. En plan for fremtidens harmonikatræf - eller hvad. Da Finn Nymann gik på scenen, under de sidste toner til ”Dejlig er sommernatten”, takkede han for den store indsats, alle har gjort i de 35 år, der har været harmonikatræf. Finn Nymann kom ikke med noget bud på fremtidens harmonikatræf, men han håber, at det kan fortsætte under en eller anden form med en ny bestyrelse.

Talsmanden for 3-mands arbejdsgruppen købmand Karlo Thomsen var i teltet til afslutningen.

- Vi har arbejdet ihærdigt med at finde frivillige, der vil påtage sig at videreføre harmonikatræffet, men det er desværre ikke lykkedes. Jeg håber, at vi finder en løsning, så der også til næste år er harmonikatræf. Måske skal det være i hallen, så de store udgifter til teltleje kan undgås. Måske skal der tilføres nye musikgenrer, der også tiltrækker et yngre publikum, men træffets dna vil fortsat være harmonikamusik, fortæller Karlo Thomsen.

Bindslev Harmonikatræf blev afholdt første gang i 1985 i et lille telt ved Bindslev Gamle Elværk, men allerede i løbet af tre-fire år voksede det sig stort og blev med tiden et træf med tusindvis af besøgende. Da træffet var på sit højeste, var der omkring 30.000 besøgende. Til dette års harmonikatræf var der i omegnen af 3.000, men selvom besøgstallet gennem årene er faldet, så er Bindslev Harmonikatræf stadig et stort aktiv for Bindslev. Et aktiv som alle byens foreninger gerne vil værne om.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...