Ny bog om evangelisten Morris Johnson

VENDSYSSEL: Ny bog om evangelisten Morris Johnson, som var årsag til vækkelsen fik stor betydning for flere kirkesamfund i Nordjylland, Pinsekirkerne, Apostolsk Kirke og Missionsforbundet - han stiftede Guds Menighed i Danmark, byggede kirke i Hjørring og stiftede menighed i bl.a. Sindal.

Simon Jacobsen har skrevet et historisk værk, bogen ’Den store vækkelse’, der detaljeret beskriver en stor vækkelse i begyndelsen af 1900-tallet med udspring i vestkystbyen Løkken. Vækkelsen berørte Nordjylland og dele af landet.

Bogen er en kirkehistorie og handler om Morris Carl Johnson der stiftede kirkesamfundet Gud Menighed Danmark og senere var årsag til vækkelse i Missionsforbundet, hvor han talte på forbundets årsmøde i 1922 og i menighederne rundt om i landet. Morris Johnsons vækkelse har også haft stor betydning for grundlæggelse af de mange pinse- og karismatiske kirker i det nordjyske, ført og fremmest pinsekirker og apostolske menigheder.

Den unge dansk-amerikanske evangelist, der var Guds redskab til vækkelsen, blev forfulgt og falsk anklaget som hvid slavehandler og for at døbe nøgne unge kvinder og rejse til Amerika med kirkens pengekasse, men blev frikendt af statsminister Zahle, der også fungerede som justitsminister.

Mange af Danmarks aviser bragte omfattende artikler; en sand mediestorm rejste sig imod evangelisten, som også aviser i USA, Norge og Sverige skrev om.

Udover statsministeren/justitsministeren var kirkeministeren, biskoppen i Aalborg, politiet i USA, Norge, Sverige og Danmark og Amerikas ambassadør indblandet i de falske anklager mod Morris Johnson.

Morris Johnson byggede kirkesamfundet Guds Menigheds første kirke, Ebenezer i Hjørring og virkede også i Norge og Danmark under sine tre ophold i Skandinavien. Under sit tredje ophold, i 1922, var han inviteret til Danmark af Det Danske Missionsforbund og blev bl.a. redskab til en stor vækkelse i Bethaniakirken i Aalborg.

Efter sin tjeneste i de skandinaviske lande blev Morris Johnson en velkendt evangelist i USA og Canada, inden han opbyggede og ledte en stor og indflydelsesrig menighed i byen Racine, Wisconsin i USA.

Bogen er et vigtigt bidrag til de danske frikirkers historie og belyser indgående en side af dansk kirkeliv!

FAKTA:

Reformationsbevægelsen Guds Menighed, Church of God in Anderson, Indiana, USA, blev stiftet 1881 af præsten Daniel Sidney Warner. Skønt bevægelsen har nogle karakteristika som et kirkesamfund, anser Guds Menighed ikke sig selv som et kirkesamfund, men bliver dog omtalt som sådan.

Morris Johnson grundlagde Guds Menighed i Danmark og Sverige.

I de første år stiftedes menigheder i Løkken, Jetsmark, Hjørring, Sindal og Göta i Sverige. Derudover var der mødevirksomhed mange andre steder, specielt i Nordjylland, blandt andet i Thisted, Ingstrup og Saltum.

Guds Menigheds første kirke i Danmark byggede Morris Johnson i Hjørring 1914. Derefter fulgte en kirkebygning i Kås, og gennem tiden havde Guds Menighed også kirkebygninger i Åbybro, Aalborg og Aarhus.

Guds Menighed findes ikke længere i Danmark; den sidst tilbageværende menighed, ’One Way huset’ i Aarhus, begyndte et samarbejde med Missionsforbunds-menigheden Saronkirken omkring år 2000. Frikirken Aarhus Syd blev dannet i 2005 ved en sammenlægning af de to frikirker. Derefter byggede de Saralystkirken, som blev indviet i 2010. Den er i dag en af Dansk Missionsforbunds menigheder.

FORFATTEREN:

Simon Jacobsen der har skrevet bogen, er forfatteren til bestsellerbogen ’Guds gave til dig’, der nu findes på 5 sprog og er trykt i 48.000 eksemplarer.

Derudover har han skrevet om reformationen, frikirkevækkelser og en del lokalhistorie. Jacobsen har studeret teologi i fire år og har desuden et indgående kendskab til vækkelse og Løkkens historie, som var arnestedet for den store vækkelse, som han beskriver i bogen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...