SINDAL: Forleden af havde Hjørring Kommune inviteret til dialogmøde i Sindal Hallerne om placeringen af ”Soldalens Plejecenter”. Det var det andet møde i en række dialogmøder, hvor kommunen ønsker at tage borgerne med på råd, inden spaden sættes i jorden. Det første møde var arrangeret af Sindal Bibliotek i februar måned. Her deltog omkring 100 i debatten i modsætning til kommunens dialogmøde i hallen sidste onsdag. Her var der kun omkring 50 deltagere. Årsagen skal nok findes i dårlig annoncering af mødet.

Det nye plejecenter skal erstatter Vendelbocentret, der er utidssvarende og nedslidt. Det er ligeledes hensigten at nedlægge Smedegården i Bindslev som plejecenter og sammenlægge det med det nye center i Sindal. Kommunen har set på fire mulige steder til en placering. Ved Teglgårdsvej, der er tæt på naturen og Uggerby Å og kort afstand til byen. Ved Hjørringvej/Ved Banen, der ligger mod det åbne landskab mod syd og vest, er tæt på byen med detailhandel og lige ved den offentlige transport. Ved Baggesvognsvej, der er tæt på Slotved Skov i et naturskønt område, eller skal centret ligge på den nuværende placering med udsigt til det åbne land, centralt i forhold til midtbyen, tæt ved kollektiv transport og med god tilgængelighed.

Det var, placeringen og kun placeringen, der skulle drøftes på dialogmødet. Formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Per Møller indledte mødet med at fortælle om baggrunden for at kommunen vil bygge et nyt plejecenter. Han nævnte, at Vendelbocentret er nedslidt og står overfor en kostbar renovering til omkring 100 millioner, og samtidig er centret ikke helt godt indrettet. Med det nye plejecenter ønsker kommunen at beboerne skal have et godt sted at bo, det skal være et godt sted til frivilligt arbejde, et godt sted for de besøgende, og medarbejderne skal have et godt sted at arbejde. Det nye center skal have en tilstrækkelig størrelse med 80 - 96 plejeboliger, det sikrer høj kvalitet, specialisering og effektiv drift.

Efter denne indledende gennemgang fik konstitueret direktør for Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen ordet. Hun fortalte om de mulige placeringer, der skal tilgodese Byrådets principper for Sindals udvikling, der omfatter at fastholde og udbygge byens grønne kiler, at styrke midtbyen for at sikre detailhandelen, at erhvervsudviklingen foregår nord for byen samt placering af nye boliger ved Teglgårdsvej. Herefter gennemgik Bettina Hedeby Madsen fordele og ulemper ved placering af et plejecenter på de udvalgte steder.

Sundheds og Ældrechef Lone Iversen fortalte om rammerne og processen inden et nyt plejecenter er en realitet.

- Der er stadig meget, der endnu ikke ligger fast. Hvor skal det ligge, hvor stort skal centret være, skal det være i flere etager og meget andet skal besluttes inden første spadestik. I denne proces er det vigtigt at inddrage de relevante medspillere som nuværende brugere, pårørenderåd, personer med erfaring indenfor demensområdet og byens borgere, siger Lone Iversen.

Den overordnede tidsplan er, at placeringen forhåbentlig er kendt i november i år. Herefter planlægges plejecentret i detaljer og kommunen håber, at kunne tage det første spadestik i foråret 2021 med henblik på ibrugtagning tidligst i 2023.

Herefter var der drøftelser ved bordene om de mulige placeringer. Kunne deltagerne anbefale en placering ved Teglgårdsvej, ved Hjørringvej overfor brandstationen, ved Baggesvognsvej, ved den nuværende placering eller et helt andet sted.

Efter en lille times tid nåede deltagerne frem til en overraskende enig beslutning. Det nye plejecenter skal placeres overfor brandstationen ved Hjørringvej/Ved Banen. Alle var enige om, at det var vigtigt at tilgodese tilgængeligheden, den korte afstand til byen og den offentlige transport, og samtidig er der god udsigt til det åbne landskab.

Per Møller afsluttede debatten med at fortælle om fremtiden og at alle, uanset om man har deltaget i mødet, er velkommen til at komme med forslag til en placering af Soldalens Plejecenter. Forslagene kan sendes på mail til tmplan@hjoerring.dk eller med almindelig brev til Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden den 22. april.

Yderligere oplysninger kan ses på www.hjoerring.dk/nytaeldrecenter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...