Donation fra afdøde logebroder Åge Sørensens Mindefond har uddelt de årlige donationer ved et arrangement forleden, herunder til Sindal Billardklub.

Åge Sørensen var i 35 år medlem af Odd Fellow ordenen. Det er bestemt i fondens fundats at fonden bestyres af Odd Fellow loge no. 64 Julius Meyer Frederikshavn. Det er den loge at Åge Sørensen var medlem af. Derfor blev donationerne uddelt i Odd Fellowbygningen på Ûbersaxvej nr. 2 i Frederikshavn.

Det er fondens formål at støtte humanitære formål i førnævnte Odd Fellowloges virkeområde. Ansøgning om fondsmidler skal ifølge fundatsen søges igennem et medlem af Odd Fellow loge no. 64 Julius Meyer.

Der blev i alt uddelt 150,000 kr. fordelt på 7 modtagere. Modtagerne var Hørby Skole. Strandby spejderne, Røde Kors Sæby, Frederikshavn Krisecenter, Sindal Billardklub, foreningen af hjernesagen og endelig blev der afsat et større beløb til fondens julehjælp 2019.

Alle ansøgninger var begrundet med et humanitært sigte. Der ud over, blev der også i talen til donationsmodtagerne lagt vægt på, at alle ydede en frivillig indsats til gavn og glæde for andre.

Sindal Billard Klub fik kr. 25.000,00 til trappelift til gavn for klubbens medlemmer og til gavn for tilrejsende billardspillere, som kan have svært ved at klare trappen til klubbens lokaler på førstesalen ved SuperBrugsen. Det var formand Ulrik Nielsen og bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen som modtog pengene.

- Logen har flere medlemmer bosiddende i Sindal og indstillinger til donation kan ske via disse medlemmer, oplyser Erik Blok, som selv er medlem af logen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...