Slotved Dyrehave står foran hastighedsreguleringer

SINDAL: Snart er det et år siden, den 175 ha store Dyrehave i Slotved Skov blev indviet under stor festivitas under overværelse af mere end 3.000 tilskuere og taler af borgmester Arne Boelt, vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen og skovrider Jesper Blom-Hansen.

- Året i den nye dyrehave er gået godt med stigende besøgstal. De besøgende har taget rigtigt godt imod dyrehaven, hvor der for tiden er en hjortebestand på 158 dyr. Det er dejligt at opleve, at stort set alle passer godt på skoven og tager hensyn til de mange dyr, fortæller skovfoged Mogens Sonne Hansen.

Naturstyrelsen har dog nogle enkelte opfordringer til bedre færdsel i dyrehaven. Et af de store problemer er hastigheden. Der køres alt for stærkt både i dyrehaven og over færistene. Det er især et problem for den trafik, der kommer fra Astrup og kører over færisten ved Kræmmerens Hus. Problemet er så stort, at Naturstyrelsen forhandler med Hjørring Kommune om etablering af hastighedsregulerende foranstaltninger.

Når der er et stigende besøgstal, er der også behov for flere parkeringspladser. Derfor har Naturstyrelsen lavet en meget stor Hovedparkeringsplads overfor Vagthøj, hvor der er plads til 50 biler samt motorcykler, cykler og handicapkøretøjer. På pladsen er der også etableret moderne toiletter og en stor affaldscontainer.

Besøgende opfordres til hovedsageligt at bruge denne parkeringsplads og opleve skoven og dyrehaven til fods. De besøgende er også velkommen til at bruge gårdspladsen på Slotvedgård ved Vejborgvej og pladsen ved Kræmmerens Hus til parkering. Herudover er der den eksisterende parkeringsplads betegnet Festpladsen ved t-krydset Danmarksgade/Astrupvej. Derimod er Naturstyrelsen ikke begejstret for den stigende parkering ved Langdysserne. Her bør parkering undgås så fortidsminderne beskyttes.

Fra Hovedparkeringspladsen er der få hundrede meter til Madpakkehytten ad en handicapvenlig sti, hvor der er bålplads og grill. For nylig er der også etableret et shelterområde med grill i kort afstand fra Hovedparkeringspladsen. Alle er velkommen til at benytte disse faciliteter.

Fra december måned er Naturstyrelsen begyndt at fodre hjortene efter brunsten var afsluttet. Fodringen er et supplement til den føde hjortene selv finder. Normalt er der føde nok, men en tilvænning til det udlagte foder er nødvendig for at dyrene kan udnytte det, hvis der ikke er tilgængelig føde grundet sne og is. Der er tre foderpladser. To i den gamle del af dyrehaven og en øst for Slotvedgård. Der er vigtigt, at publikum giver kron- og dådyrene ro til at spise og iagttager dem på afstand samt passer på ikke at skræmme dyrene væk fra foderet. Hold god afstand til foderpladserne og følg vejene og stierne.

For at alle kan få en god oplevelse, er der ganske få regler, der skal iagttages. Hunde skal altid holdes i snor, cykling skal foregå på de asfalterede veje og på stien nord om hegnet, og det er vigtigt at holde god afstand til dyrene og færdes roligt og forudsigeligt.

Lige nu, på denne årstid med lavtstående sol, har Naturstyrelsen et problem med lågerne ved færisten på Danmarksgade. Solen blænder fotocellerne, der skal registrere, om der er nogen på vej gennem lågerne. Det betyder, at lågerne ikke lukker, som de skal især i tidsrummet fra klokken 13.30 til 15.30. Der arbejdes med en snarlig løsning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...