SINDAL: Fra torsdag den 10. januar og måneden ud foretages regulering af hjortebestanden i Slotved Dyrehave. Dyrehaven lukker ikke under reguleringen.

Alle er fortsat velkommen, og Naturstyrelsens personale er rede til at svare på spørgsmål.

Det er skovfoged og vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen og dyrehavens skovløber Niels Jørgen Pedersen, der foretager reguleringen, som er nødvendig for at sikre en god og sund bestand både nu og i fremtiden. Der udtages små kalve, små 1-årsdyr, enkelte ældre hundyr samt hjorte, der er skadede efter brunsten, og kalve der ikke kan klare en hård vinter.

Den 175 ha store Slotved Dyrehave blev indviet i marts måned sidste år, og i den forbindelse blev den oprindelige hjortebestand på 70 dyr suppleret med 2 dåhjorte samt 16 krondyr, 13 hinder, der alle var drægtige, og 3 kronhjorte fra Jægersborg Dyrehave ved København. Efter de drægtige hinder har fået kalve, er bestanden nu oppe på 158 dyr fordelt på 101 dådyr, 30 rådyr og 27 krondyr. Naturstyrelsen regner med, at bestanden med tiden når op på 300 - 400 stykker alt efter, hvor stort behovet for afgræsning er. Målet er en sund bestand på 1/3 krondyr og 2/3 dådyr.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...