Hjørring Kommune har tre støtte-kontaktpersoner ansat i socialpsykiatrien, og de rykker hver dag ud til udsatte borgere

SINDAL: Unge, der isolerer sig på værelset hjemme hos forældrene. Naboen, der holder sig bag nedrullede gardiner dag ud og dag ind. Sofasurfere, der hver dag må finde ny logi for natten samt psykisk, sårbare borger, der er tynget af tvangstanker og angst.

De er alle udsatte borgere, der af forskellige årsager afviser - eller ikke kan gøre brug af - de tilbud, der er i det etablerede system.

- Enten er de ikke synlige, fordi de lukker sig fuldstændig inde i deres lejlighed. Eller også er de udadreagerende, larmer og har en adfærd, der er til gene for andre. Vi kan være deres vej ind i systemet, siger Gitte Fristed, der sammen med Jette Rasmussen og Inger Fruensgaard udgør Det opsøgende team i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune. Teamet har et tæt samarbejde med de tre ansatte, der arbejder indenfor misbrug og udsatte borgere.

Teamet laver som det eneste opsøgende arbejde i hele Hjørring Kommune - mange gange fordi pårørende, viceværter, naboer, boligforeninger eller offentlige instanser henvender sig med en bekymring over en medborger.

- Mange kender til os og kommunens tilbud. Men vi vil gerne oplyse alle om vores arbejde, så man ved, hvor man eventuelt kan henvende sig, hvis man er bekymret for en medborger.

Anonymt og uforpligtigende

Det opsøgende team er et uvisiteret, anonymt tilbud - og de tre støtte-kontakt-personer kan handle hurtigt og fleksibelt.

- At vi har tavshedspligt og er et uvisiteret, uforpligtigende tilbud gør, at vi kan komme under huden på nogle, som mange andre ikke kan møde.

- Vi er vedholdende og viser troværdighed, når vi skaber kontakt og opbygger relationen til borgeren. Vi er samtidig meget respektfulde i forhold til det liv, de har. Vi tager udgangspunkt i deres egne drømme og mål.

- Når vi får en henvendelse, kan vi ofte skabe en kontakt til borgeren samme dag. Mange afviser i første omgang hjælpen. Men vi får tit en god kontakt, der gør, at vi kan guide og støtte fremadrettet. Vi viser, at vi gerne vil dem.

Unge på kanten

Teamet har de seneste år hjulpet et stigende antal unge.

- Nogle unge har for eksempel svært ved at magte mange af de krav de møder fra samfundet, jobcenter eller uddannelsescenter om, at de skal yde noget. De kæmper måske med angst og social fobi, og de er ofte ikke i stand til at komme ud mellem andre mennesker og være en del af et fællesskab.

- De unge, der bor hjemme, kan være heldigere stillet, end den gruppe unge, der bor i egen bolig eller måske er sofasurfere og bor forskellige steder i byen hos venner, på bænke i parkerne eller i parkeringskælderen i sovepose. Den gruppe er mere kompleks og kræver en længerevarende og intensiv indsats.

Et stort problem er ifølge teamet forholdsvis dyre lejeboliger, som unge på kontakthjælp ikke har råd til at bo i.

- Det kræver, at de har et fritidsjob, og det kan de unge, vi er i berøring med, ikke klare.

Et andet problem er ifølge teamet, at det er blevet let - og for let - at stifte gæld og spille via nettet.

- Det kan gøre, at mange unge isolerer sig i hjemmet og spiller forskellige spil og har et isoleret liv bag en skærm.

Styrkerne i fokus

Nogle forløb er langstrakte, mens andre er korte og intense.

- Vi har oplevet, at vi har forsøgt at få kontakt til en borger i flere måneder, inden døren blev åbent på klem - og efter et år fik vi lov at komme ind.

- Nogle gange er det en lillebitte forandring, der kan give det menneske et helt andet udsyn. Vi skal vise, at der er håb og veje ud.

- Vi har ikke travlt ude hos borgerne. Man kan ikke lige ændre folks tanker omkring sig selv eller omgivelserne.

I kontakten med udsatte borgere finder støttepersonerne den enkeltes styrke og ressourcer.

- Vi får mange livshistorier. Det giver rigtig meget, når mennesker fortæller om deres liv - det kan flytte dem. De har ofte et negativt syn på sig selv, fordi de måske ikke kan finde ud af at arbejde købe ind. De ser ikke sig selv som en ressource, men vi anerkender det, de kan.

Angst og usikkerhed

- Vi støtter også nogle af de udsatte borgere, der har formået at indgå i et job eller uddannelsesforløb. Nogle gange kan de blive overmandet af angst eller usikkerhed, og så prøver vi at guide dem på sporet igen uden vi ellers har en kontinuerlig kontakt.

- Vi kan også medvirke, hvis en psykisk sårbar borger skal sættes ud af sin lejlighed på grund af for eksempel restance eller udadreagerende adfærd. Vi forsøger at skabe en brugbar kontakt til de mennesker, men ofte er de så ramte, at de ikke formår at tage imod de tilbud, om støtte og hjælp, som vi tilbyder. Vi er nogle gange nødt til at forlade dem på gaden, og møde dem senere og håbe på, at de så kan tage imod støtten.

- Vi møder også borgere, der måske ikke har sygdomserkendelse. De må gerne bo lidt alternativt og være dem, de er. Vi har respekt for dem og deres måde at leve på, og vi kan guide og støtte dem, hvis deres livsførelse bliver en udfordring for for eksempel naboer eller myndighedspersoner. Men enhver har ret til sit eget liv, også selvom det stikker ud fra normen.

Bro til andre tilbud

Gitte Fristed tilføjer, at teamet også fungerer som brobygger i forhold til at få kontakt til de tilbud, som ellers er i kommunen. For eksempel kommunens fire væresteder i Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring samt IFS en stor idrætsforening for udsatte og sårbare.

- Andre kan vi eventuelt hjælpe videre til det visiterede område Bostøtte, botilbud eller til Den gode modtagelse.

Den gode modtagelse er Hjørring kommunes indgang til den visiterede hjælp indenfor socialpsykiatrien, hvor der er forskellige grupper og individuelle tilbud.

100 borgere får støtte

Teamet arbejder med alle aldersgrupper og har lige nu kontakt til cirka 100 borgere indenfor socialpsykiatriens område.

- Vi har et tæt samarbejde med teamet, der arbejder med udsatte og misbrugere, vores målgrupper er ofte blandet sammen.

- Ligeledes har vi stor tillid til og opbakning fra vores ledelse, hvilket er en nødvendig støtte, da vi ofte færdes alene og blandt de mest udsatte mennesker i vores kommune.

- Men generelt har vi et stort netværk og stort kendskab til ydelser og tilbud i hele kommunen. Vi har blandt andet samarbejde med varmemestre i boligforeninger, læger, naboer, myndighed, jobcentret, Den gode modtagelse, værestederne, psykiatrien osv.

Vedholdenhed, faglighed og livserfaring er en god ballast for de tre team-medarbejdere - og de er alle godt hjulpet på vej af almindelig sund fornuft, når de står i situationen.

- Det er verdens bedste job, forsikrer de.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...