Alternativ udgang på ekstraordinær generalforsamling er foreningen opløses

SINDAL: En fuldtallig bestyrelse eller opløsning. Enten den ene eller den anden udgang står på dagsordenen, når foreningen Sindal Idrætsforenings Venner holder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. april.

Mødet foregår i idrætsforeningens klubhus kl. 19.00, hvor hovedpunktet på dagsordenen er valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Venneforeningen kunne ikke vælge en fuldtallig bestyrelse på den ordinære generalforsamling for en måned siden, hvor tre bestyrelsesmedlemmer ønskede at stoppe med arbejdet på grund af alder og mange års virke i bestyrelsen.

Foreningens formål er at virke til gavn for sporten i Sindal Idrætsforening. Dette opfyldes ved at afholde forskellige indtægtsgivende arrangementer, som kan generere overskud til udlodning til idrætsarbejdet i SIF. Der blev på den ordinære generalforsamling doneret kr. 50.000 til Sindal Idrætsforening og tidligere bestyrelser har kunnet donere betydelige beløb til SIF.

Foreningen har eksisteret i 50 år, har ca. 250 medlemmer og bestyrelsen håber stadig på, at der kan findes tre personer, som vil afløse de afgåede bestyrelsesmedlemmer.

Kan der ikke vælges en fuldtallig bestyrelse, skal generalforsamlingen efterfølgende drøfte et punkt om opløsning af foreningen.

- Bestyrelsen håber naturligvis, at der kan findes medlemmer til at indgå i bestyrelsen, så foreningen kan videreføres og fortsat opfylde sit formål, fastslår formanden Erik Blok.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...