Forsøg på at lave krisemøde for at danne ny bestyrelse eller opløsning venter

SINDAL: Sindal Mølle er i store vanskeligheder.

Det skriver Svend Hjorth, der som medlem af foreningen bag møllen forsøger at få opbakning til at holde en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en bestyrelse eller opløse foreningen.

I en pressemeddelelse forklarer han baggrunden:

Sindal Mølle har igennem de sidste mange år været under restaurering. Der har været mange problemer undervejs, men fakta er at møllen i dag har det meget bedre end før arbejdet startede.

Rigtig mange har igennem mange år ydet en stor og værdifuld indsats for at bevare Sindal Mølle.

Murværket er nu i orden efter et omfattende projekt er gennemført ved hjælp af midler fra flere fonde. Møllehatten og vingerne blev restaureret for en del år siden. Det er nu nødvendigt at reparere vingerne, da de er beskadiget af vind og vejr. ”Den gamle Falck Station” vil kræve en større istandsættelse.

Indvendig er der etableret toiletter, lagt gulve og lavet lofter, men der mangler stadig en del før bygningen er færdig, blandt andet mangler køkkenet stadig inventar.

På grund af de uheldige forhold, der indtraf omkring økonomien under afslutningen af det sidste projekt, har arbejdet med møllen ligget stille i de sidste par år. Efter de opslidende retssager valgte den tidligere bestyrelse at stoppe. Den økonomiske situation var katastrofal.

Efter valget af en ny bestyrelse i december 2017 er der arbejdet på at få Sindal Mølle gældfri ved at gennemføre en sanering af gælden. Det er ikke lykkedes og dermed er forudsætningen for valg af den nye bestyrelse ikke opfyldt.

På den ordinære generalforsamling i maj 2018 kunne der ikke vælges en bestyrelse. Foreningen har således i øjeblikket ikke en bestyrelse.

Siden generalforsamlingen har jeg af eget initiativ forsøgt at få en afklaring af den resterende gæld. Det har ikke kunnet lade sig gøre at få en gældfri Sindal Mølle og på den baggrund er det ikke lykkedes mig at finde medlemmer til bestyrelsen.

Som følge heraf vil jeg som medlem indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 17. december 2018, hvor jeg kun kan opfordre alle medlemmer til at møde, således vi enten få valgt en ny bestyrelse eller opløst foreningen.

Jeg er klar over, at vedtægternes § 6 om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling ikke er opfyldt, men igangsætter alligevel initiativet, således at medlemmer på en generalforsamling kan drøfte møllens fremtid. Vil der være protester mod denne fremgangsmåde, ændres generalforsamling til i stedet at have status af et medlemsmøde. Jeg vil dog forsøge at få samlet nok underskrifter til at opfylde kravet i§6 om at mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Uanset hvad er foreningen i øjeblikket uden bestyrelse og dermed på vej mod en opløsning, og dermed vil der ikke være en ejer af møllen og dens fremtid vil være uvis.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...