Et lunt mødested til millioner af kroner - indvielse af soltorv søndag

LENDUM: På søndag den 25. november festes der i Lendum i anledning af byens nye torv, Soltorvet, indvies klokken 14.30 og efterfølgende tændes det store juletræ.

Til indvielsen er alle interesserede borgere, repræsentanter for bidragyderne, kommunen og kunstneren bag det store projekt Claus Ørntoft inviteret.

Det store program indledes med velkomst ved formanden for Lendum Kunst- og Kulturforening Søren Tjønneland, herefter fortæller billedhugger Claus Ørntoft om ideen bag projektet, og den officielle indvielse foretages af borgmester Arne Boelt. Indvielsen afrundes med gløgg og æbleskiver, inden Lendum Borgerforening tænder byens store juletræ.

- Selvom der stadig mangler en sidste etape før projektet er endeligt realiseret, synes vi i Kunstudvalget, at Soltorvet allerede nu er en fantastisk smuk og skulpturel plads, der fortjener en officiel indvielse på nuværende tidspunkt, siger Søren Tjønneland.

Når økonomien findes indledes den sidste etape, hvor Claus Ørntoft skal udfærdige selve urviseren også kaldet gnomon, en lodret stok der kaster skygge på soluret, og der skal hugges tal i urskiven. Der skal også placeres 4 lamper som afgrænsning af pladsen ud mod vejen. Sluttelig skal Claus Ørntoft lave en skulpturel bænk, der fuldender opholdsrummet og det skulpturelle udtryk i torvet.

Ideen med Lendum Soltorv er at skabe et kunstnerisk samlingspunkt i byens centrum. Med kunstværket er den tidligere parkeringsplads blevet nytænkt med et solur og skulpturelle elementer, der kan nydes selvstændigt, benyttes til arrangementer og være et mødested for byens borgere. Med udformningen skaber solurets halvcirkel et brud på vejbanens monotone linje, hvilket er tænkt som en hastighedsbegrænsning. Soltorvet, der er bygget op af fliser og granit, vil dermed give byen en roligere puls.

Kunstneren Claus Ørntoft fik ideen til Soltorvet tilbage i 2001, og det er denne ide, der næsten er fuldført, men vejen hertil har været lang og trang. Der har været afholdt mange møder, hvor alt det praktiske skulle afklares, ikke mindst økonomien, som blev beregnet til knap 4 millioner kroner. Chancen for at få projektet gennemført kom i 2014, hvor Hjørring Kommune gennemførte et omfattende kloak- og vejarbejde, og i den forbindelse blev Claus Ørntofts ide til et Soltorv tænkt ind i byfornyelsen.

På foranledning af Hjørring Kommune blev der onsdag den 12. marts 2014 afholdt et borgermøde i Lendum Borger- og Kulturhus. Knap 100 mødte frem for at høre om planerne. Ikke alle var lige begejstrede for projektet, men i løbet af aftenen blev stemningen mere positiv. Arbejdsgruppen lovede at medtage de fremkomne ideer i det videre forløb, og mødet endte med en invitation til interesserede til at blive en del af arbejdsgruppen. I november 2014 blev arbejdsgruppen omdannet til en forening, Lendum Kunst- og Kulturforening, der i dag består af Søren Tjønneland, formand, Leif Christensen, næstformand, Jørgen Toft Jensen, sekretær, Kjeld Nielsen, medlem og Jan Marsfeldt, medlem.

Arbejdsgruppen arbejdede videre med Claus Ørntofts ideoplæg til et Soltorv, og der blev søgt om økonomisk støtte ved forskellige fonde og erhvervslivet. Ved ihærdigt og vedvarende arbejde lykkedes det at få den nødvendige økonomiske støtte til projektet fra ENV Fonden, Hjørring Kommune, KulturKANten Region Nordjylland, Dagli’Brugsen i Lendum, Lendum Menighedsråd, Hjørring Kommunes Kunstudvalg, Spar Nord Fonden og Thomas Nielsen og Søn A/S.

- Soltorvet vil samle byen og give den et nyt ansigt. Der bliver skabt et stort rum midt i byen. Ved at inkludere kirkens parkeringsplads i det nye torv trækkes en linje fra nord til syd. Ideen med et solur er oplagt og skaber et samlende princip. Parkeringspladsen er nu en aktiv del af Soltorvet. Pladsen og vejbanen er belagt med granit, så den kørende trafik er klar over, at den bevæger sig ind på et torv. Solurets inderste halvcirkel er opholdsstedet, løftet mod nord. Der er en kant mod trafikken, så ophold på pladsen føles skærmet og trygt, fortæller Claus Ørntoft.

Soltorvet er belagt med en helt speciel lys granit, som Claus Ørntoft har fundet i det kinesiske stenbrud i Rushan Shandong provinsen. Granitstykkerne til belægningen i urskiven er 5,8 meter lange, og det er helt enestående, at kineserne har været i stand til at bryde granitten i så lange hele stykker. De 150 tons granit er et unika, da de lyse granitstykker aldrig kan genskabes, idet granitten til Lendum, var det sidste, der blev brudt, inden stenbruddet for altid blev lukket.

Soltorvet er en kunstnerisk løsning på et nyt samlingspunkt i Lendum, hvor liv og trivsel kan udfolde sig med eksempelvis markeder og koncerter. Samtidig er Soltorvet en kunstnerisk attraktion med solur og skulpturelle elementer, hvor også Claus Ørntofts dyreskulpturer ”Hunnen” på 10 tons og ”Hannen” på 12 tons indgår. Skulpturerne har siden 1994 prydet området.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...