SINDAL: Sindal Idrætsforening har afholdt generalforsamling, og i den forbindelse var der nyvalg til formandsposten for gymnastikafdelingen. Valget faldt på Jonna Ørslev Andersen, der blev valgt med akklamation. Det glædede instruktører, trænere og frivillige i gymnastikafdelingen, at der nu er udpeget en formand for den store afdeling med de mange aktiviteter for både børn og voksne. Jonna Andersen er kendt af de fleste, idet hun ikke er ny i Sindal Idrætsforening. Hun har været med i mange år og har blandt andet arrangeret den årlige gymnastikopvisning, som i år finder sted søndag den 7. april i Sindal Hallen.

Der er ikke ændringer til formandsposterne for de øvrige afdelinger, hvor Erik Rømer er formand for Fodboldafdelingen, Mogens Fonseca er formand for Håndboldafdelingen, Jan Olesen formand for Floorballafdelingen, Rebecca Christensen formand for FUN og nu Jonna Ørslev Andersen formand for Gymnastikafdelingen.

Bestyrelsen for Sindal Idrætsforening er efter generalforsamlingen sammensat med Luise som formand, Steffen Haabendal-Jessen som næstformand, Ninna Weinkouff som kasserer, Jens Ole Jørgensen som sekretær og Peter Houen som bestyrelsesmedlem.

Sindal Idrætsforening er i fremgang og efter nogle år med vigende medlemstal, er foreningen nu oppe på 759 medlemmer med udgangen af 2018.

Formanden Luise Nielsen indledte bestyrelsens beretning med mindeord Jonna Weinkouff, Finni Larsen, Eli Jacobsen, Ole Christoffersen og Karen Mortensen, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

I beretningen sagde Luise Nielsen blandt andet:

- 2018 har været et forrygende år med fokus på: Fællesskab, glæde, begejstring, og oplevelser. Der var forrygende godt vejr. Nogen gange næsten for godt.

Og forrygende fordi vores medlemstal fra 2107 - 2018 er steget med 130 medlemmer. Og det er ikke kun børn, der kommer for at svede her i idrætsforeningen. Det er i høj grad også voksne, som har fundet glæden ved idræt her i foreningen.

- Vi skal huske på, at konkurrencen om folks fritid er hård. Medlemstallet kan svinge meget fra år til år. Vi kan ikke regne med, at de nye medlemmer fra 2018 er medlemmer resten af livet. Der skal investeres i nye redskaber, kurser, laves sjove ture, og meget meget mere for vores medlemmer.

Herefter fremlagde de respektive formænd for de forskellige afdelinger deres beretninger. Ninna Weinkouff fremlagde regnskabet for 2018, der udviser et mindre overskud på 2.388,00 kroner. Sindal Idrætsforening kan glæde sig over et forrygende godt Sindal Marked, der tilførte foreningen 300.000,00 kroner og gode kunder, der tanker ved F24 tanken. Det har givet en indtægt på 122.878,00 kroner og donationen fra OK tanken er på 23.141,00. Samlet set er det et tilfredsstillende resultat, selvom foreningens drift, klubhusets drift og flere afdelinger giver et samlet underskud på 433.923,00 kroner. Ninna Weinkouff orienterede om budgettet for 2019.

Alle beretninger og regnskabet blev godkendt. Det samme er gældende for de redaktionelle vedtægtsændringer, som bestyrelsen fremlagde.

Mogens Fonseca oplyste, at Julefrokosten i Sindal Hallen sandsynligvis ikke bliver til noget i år, idet der i de sidste to år har været så få interesserede, at det har været nødvendigt at aflyse arrangementet. Hvis der er nogen, der har forslag til et ændret koncept, er de velkommen til at kontakte Mogens Fonseca.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...