Gennem de seneste 50 år er der doneret omkring 1,65 millioner kroner i alt

SINDAL: Sindal Idrætsforenings Venner donerede på den ordinære generalforsamling kr. 50.000 til idrætsarbejdet i Sindal Idrætsforeningen. Donationen blev givet i anledning af ”venneforeningens” 50 års jubilæum. Donationen blev ikke givet til et bestemt formål blot, at beløbet anvendes til gavn for idrætten i Sindal IF. Pengene kommer fra opsparede midler fra overskudsgivende arrangementer, som forskellige bestyrelser gennem tiden har oparbejdet til formålet. I regnskabsåret 2018 var der doneret tilskud til forskellige formål med i alt kr. 48.000, og der er gennem de 50 år doneret omkring 1,65 mio kroner.

SIF´s næstformand Steffen H. Jessen og sekretær Jens Ole Jørgensen modtog gavechecken på bestyrelsens vegne og takkede for donationen. De gav begge udtryk for, at idrætsforeningen havde forskellige projekter omkring energioptimering i klubhuset på tegnebrættet, så donationen var kærkommen til fremme heraf.

Desværre sluttede den ordinære generalforsamling med, at der ikke kunne vælges en fuldtallig bestyrelse til at fortsætte arbejdet i foreningen. Bestyrelsen fik derfor til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelse.

Der skulle findes afløsere for 3 efterhånden ”lidt ældre bestyrelsesmedlemmer”, som ønskede at stoppe med arbejdet. Selvom generalforsamlingen var velbesøgt i forhold til tidligere år, kunne der ikke bringes personer i forslag til afløsning. Bestyrelsen havde på forhånd forsøgt at træffe aftale med medlemmer om kandidatur, men uden resultat. Efter en drøftelse af situationen påtog generalforsamlingen sig opgaven med at finde folk til bestyrelsesposterne.

Foreningens aktiviteter er pt. at stå for ”Idræts om dagen for 60+ medlemmer”, medarrangør af tombolaen på Sindal Marked, julekalendersalg samt opkrævning af det årlige kontingent hos de ca. 250 medlemmer. Det er dog ikke bestyrelsen alene, som udfører arbejdet, idet der er frivillige blandt medlemskredsen, som giver ”et nap med”. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Den hidtidige næstformand og sekretær fortsætter i bestyrelsen, og der er tilsagn om støtte fra afgående bestyrelsesmedlemmer.

- Der er brug for din støtte, så bliv medlem, hvis du ikke allerede er medlem, og meld dit kandidatur til en bestyrelsespost, så foreningen kan fortsætte arbejdet til gavn for idrætten. Dato for ekstraordinær generalforsamling meddeles senere, lyder det fra SIF’s Venner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...