SINDAL: Det var en stolt præsident for Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club, Børge Kallehauge, der forleden aften i Sindal Sognegård overrakte en check på 40.000 kroner til hver af de velgørende organisationer Den Sociale Blå Café i Hjørring og Kamillus Hjørring.

Donationen af de store beløb ligger i tråd med Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club formålsparagraf, hvor indsamlede midler fra klubbens mange aktiviteter og overskuddet fra Genbrugsbutikken i Danmarksgade går til humanitært arbejde samt støtte til børne- og ungdomsarbejde i ind- og udland.

Aftenen blev meget passende indledt med sangen ”Del med andre”, herefter bød mødeleder Flemming Høg velkommen til socialfaglig medarbejder Bente Gaarden ved Den Sociale Blå Cafe og frivilligkoordinator Inger Larsen og Peder Kallesøe fra Kamillus.

Bente Gaarden fortalte om arbejdet på” Den Blå Sociale Cafe” og ”Herberg Nord”. Cafeen er et alkoholfrit værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller sundhedsmæssige problemer, hvor der er mulighed for at tale med andre, få en kop kaffe eller købe mad og få rådgivning og hjælp til dagligdagens små og store udfordringer. ”Herberg Nord” ligger på 1. salen over Cafeen og indeholder 5 nyrenoverede værelser med bad og toilet. Målgruppen er hjemløse, som ønsker at komme ud af misbrug eller ikke er i aktivt misbrug men ønsker at opholde sig i rusfri rammer og arbejde på en forandring i deres liv. Og derfor tilbydes bl.a. støtte til at håndtere økonomi, boligsøgning og indgå i samtaler med offentlige myndigheder. ”Den Blå Sociale Cafe” og Herberg Nord” drives af Blå Kors Danmark med støtte fra Hjørring kommune og har 8 lønnede medarbejdere. Desuden er ca. 20 frivillige medarbejdere en væsentlig årsag til at cafeen kan fungere. På grund af besparelser har Hjørring Kommune beskåret tilskuddet med ¼ del i år og ligeså næste år, hvilket desværre har betydet, at åbningstiden i Cafeen er nedsat med 9 ugentlige timer. En årlig udflugt samt afholdelse af juleaftensarrangement er heller ikke længere mulig.

Bente Gaarden udtrykte stor taknemmelighed for den donation, som Y’s Men’s klubben betænker ”Den Blå Sociale Cafe” med, og fortalte, at det var besluttet, at den bl.a. skulle bruges til et juleaftensarrangement for Værestedets brugere. Bente Gaarden overbragte sluttelig en varm hilsen og tak fra lederen af Den Sociale Blå Cafe Susanne Houmøller.

Herefter fik frivilligkoordinator Inger Larsen fra støtteforeningen ”Kamillus” ordet. Kamillus Hjørring blev oprettet i 2007 og er en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende, og som bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. Intentionerne med besøgstjenesten er at kunne tilbyde den alvorligt syge og de pårørende kontakt med en besøgsven, hvor udgangspunktet er medmenneskeligt samvær, og at gøre det muligt at leve den sidste tid i eget hjem, hvis den alvorligt syge ønsker det. Kamillus har for nuværende 33 besøgsvenner, 26 kvinder og 7 mænd. I 2018 blev der aflagt i alt 624 besøg. Foreningens bestyrelse er meget opmærksom på at formidle ny viden på området derfor afholdes to årlige møder med relevante emner for besøgsvenner. Inger Larsen omtalte arbejdet som meget meningsfuldt og læste flere hilsener fra pårørende, som udtrykte stor taknemmelighed over den hjælp, de havde fået gennem besøgstjenesten, og som havde været med til at skabe ro og tryghed midt i det uafvendelige og tunge. Inger Larsen udtalte ligeledes en stor tak for støtten fra Sindal/Bindslev Y’s Men’s klub.

Præsident Børge Kallehauge overrakte herefter gavecheck á 40.000,- kroner til ”Den Blå Sociale Cafe” og ”Kamillus” og udtrykte stor anerkendelse af begge foreningers indsats.

- I Y’s Men’s klubben glæder vi os over at kunne være med til at gøre en forskel for mennesker, som har hjælp behov på den ene eller anden måde. Det er jo en væsentlig del af klubbens formål, siger Børge Kallehauge i forbindelse med overrækkelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...