MOSBJERG/VEJLERNE: I Tolne-Mosbjerg sogne er det en tradition at invitere til en årlig sommerudflugt. Turen er en heldagstur, hvor Gerda Baand er turleder, og i år var det for 21. gang. Gerda planlægger og tilrettelægger samt sørger for alt det praktiske sammen med mange frivillige hjælpere. I år var der dog en lille tilføjelse. Udflugten er ikke længere kun for menighederne ved Tolne-Mosbjerg sogne. Efter sammenlægningen med Lendum, Hørmested og Ugilt sogne til ét pastorat er alle fra De 5 kirker inviteret, men det er fortsat Gerda Baand og de øvrige medlemmer fra Tolne-Mosbjerg menighedsråd, der står for turen. Årets sogneudflugt gik til Vejlerne, der er Danmarks største videnskabelige reservat, og til Bulbjerg, der er Jyllands eneste fuglefjeld.

Fra Mosbjerghus kørte Nilles bus direkte til Vejlerne med et meget kort ophold ved Bygholmskjulet. Derfra videre til det område, hvor offentligheder normalt ikke har adgang. Ved Vejlernes administrations- og værkstedsområde blev selskabet modtaget af Niels Dahlin Lisborg, der er driftsleder ikke kun for Vejlerne, der omfatter et areal på 5.600 hektar, men også for Hulsig og Råbjerg Hede, der udgør et areal 1.178 hektar.

Niels Lisborg viste rundt i de store værkstedshaller og fortalte om Aage V. Jensen Naturfond, der ejer områderne. Han fortalte også om manden, der stiftede fondene. Aage V. Jensen, der blev født den 17. november 1911 nær landsbyen Vokslev ved Nibe. Han blev udlært som tømrersvend og drog på valsen som naver og arbejdede blandt andet i Tyskland, Italien og Schweiz. I de schweiziske alper blev han så betaget af naturen, at det blev kimen til etablering af en fond, hvor midlerne skulle gå til velgørende formål, især til naturbeskyttelse og naturoplysning. Herudover skal fonden sikre naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. I dag ejer Aage V. Jensen Fonden 30 naturarealer dækkende et areal på cirka 18.000 hektar. Aage V. Jensen døde den 10. maj 1986 i sit hjem i Schweiz.

Herefter viste Niels Lisborg rundt i området og fortalte om Bygholm Mølle, der er under restaurering. Han fortalte også, at der er 1.500 stykker kødkvæg, der afgræsser de store arealer. Turen gik videre til områderne med rørskov, hvor publikum via gangbroer kan gå gennem rørskoven og se nærmere på tagrør, vejbredskeblad, storbladet mærke, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter. Fra de forskellige skjul og tårne kan man iagttage havørne, engryler, oddere, klyder, rørdrum og andre fuglearter.

Efter besøget ved Vejlerne kørte bussen til Vesløs Kro, hvor der blev serveret kalvesteg og hjemmelavet is. Efter en lille time fortsatte selskabet til Tømmerby Kirke, hvor sognepræst Julius Sebastian Bang Holst viste rundt og fortalte om kirken historie. Der blev sunget et par salmer, og organist Irene Søndergaard Christensen spillede et stykke musik på kirkens orgel, inden turen fortsatte til Bulbjerg, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget.

Bulbjerg.

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude. Resterne af Skarreklit kan stadig ses. Indtil 1978 var Skarreklit en 16 meter høj kalkstensklippe, der stod som en kæmpe hugtand i havet ud for Bulbjerg. På de udsatte klippeafsatser yngler den nordatlantiske mågefugl Riden i stort antal, op til 500 par. Den sjældnere Mallemuk yngler også i mindre omfang i området. Bulbjerg er fredet for at bevare områdets unikke natur.

Mættet af indtryk kørte bussen af smukke veje retur til Mosbjerghus.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...