Både skole og børnehus i Mosbjerg kunne præsenterer overskud

SINDAL: Sidste onsdag var der ”Spaghettigeneralforsamlinger” på Vendsyssel Friskole i Mosbjerg. Det var den nye skoleleder Mads Vejen, der var kommet med den ide, at indlede de fælles generalforsamlinger for Vendsyssel Børnehus, Vendsyssel Friskole og Støtteforeningen med spisning. Ved at fritage familierne for madlavningen var der måske en chance for en større tilslutning til generalforsamlingerne.

Ideen bar frugt, og der var 88 tilmeldte både til spisning og generalforsamlingerne. Maden var som nævnt spaghetti tilberedt af den lokale madklub ”De skarpe knive - madklubben for de rigtige mænd”. Foruden almindelig spaghetti var der også pastaskruer og en meget luksuriøst tilberedt kødsovs med cocktailpølser.

Skoleleder Mads Vejen bød velkommen og orienterede om aftenens program, der begyndte med spisning i gymnastiksalen. Herefter var der generalforsamlinger.

Den første af de tre generalforsamlinger var Vendsyssel Børnehus. Her berettede formanden for bestyrelsen Ditte Studsholt om årets gang i vuggestue og børnehave. Et år som hun betegnede som meget tilfredsstillende, idet alle de normerede pladser var besat. Det betød fuldt hus med 10 i vuggestuen og 32 i børnehaven. Daglig leder Helle Mørkbak Højrup var ligeledes meget tilfreds og glad for sit arbejde i Vendsyssel Børnehus. Hendes beretning tog udspring i nøgleordene ”Stolthed og taknemmelighed”. Selvom der i løbet af 2018 er foretaget en del investeringer, kom Børnehuset ud med et solidt overskud på 176.693,00 kroner, hvilket også blev betegnet som meget tilfredsstillende. Da der var valg til bestyrelsen, var der ingen problemer med at finde bestyrelsesmedlemmer.

Efter en kort pause begyndte generalforsamlingen for Vendsyssel Friskole. Formanden for skolebestyrelsen Juanita Gregersen fremlagde bestyrelsens beretning, og bød Mads Vejen velkommen som ny skoleleder og fortalte lidt om den lange vej fra stillingsopslag til ansættelse. Foreningens kasserer Michael Torp fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 66.605,00 kroner, hvilket var tilfredsstillende i forhold til de stigende undervisningsomkostninger på 1 million kroner. Skoleleder Mads Vejen fortalte herefter om sine mål og visioner for skolen og beredte forældrene på, at der løbende vil ske en del nye tiltag. Blandt andet en ny hjemmeside, en ny Facebookside, et nyt forældreintra kaldet ”Viggo” samt oprettelse af en musikskole fra august.

Sidste forening der afholdt generalforsamling var Støtteforeningen for Vendsyssel Friskole og Børnehus. Næstformand Henrik Graff berettede om de mange aktiviteter Støtteforeningen har gennemført til fordel for skolen og børnehuset. Der har været afholdt Børnefestival med Onkel Reje i juni, Pølsevogn ved Dagli’ Brugsen i juli og Traktortræk med sensommerfest i september. I alt har disse arrangementer givet et tilskud til Friskolen og Børnehuset på 140.294,00 kroner. Pengene er anvendt til diverse legeredskaber, bålhytte, moon-cars, banancykler, vippe og motorikbane.

Både Børnehuset og Friskolen udtrykte stor taknemmelighed for det store arbejde Støtteforeninger og alle øvrige foreninger i Mosbjerg udfører. Et arbejde der giver børnene nye muligheder og udfordringer.

Støtteforeningen fortsætter med de nævnte aktiviteter også i 2019. Til Børnefestivalen bliver hovednavnet på den store scene vinderen af MGP 2018, den dengang 11 årige Mille Liendgaard fra Risskov. Som noget nyt afholdes der julefrokost med levende musik og dans i Stakladen i Tolne Skov lørdag den 9. november.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...