SINDAL: Sindal Golf Klub har holdt sin årlige generalforsamling i klubhuset.

Der var mødt ca. 75 medlemmer op og formand Kristian Kveiborg bød velkommen til de fremmødte – herefter blev der holdt en kort mindetale for de medlemmer der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og de blev mindet i stilhed.

Herefter gik man over til dagsorden, Erling Johansen blev valgt til dirigent og han gav ordet til formanden som fremlagde den mundtlige beretning.

Formanden lagde ud med at fortælle om den mærkelige sæson vi havde i 2018 – først med kraftigt snefald som kostede et par træer livet og herefter om den meget varme sommer som gjorde stor skade på vores bane. Det betød, at vi måtte lukke hul 1 – 9 fra midt i oktober hvilket gjorde, at vi ikke havde ret mange greenfee-spillere i den sidste del af sæsonen, som selvfølgelig havde konsekvenser for økonomien i klubben – trods de dårlige baneforhold blev vi alligevel kåret til den næstbedste golfklub i Danmark af golfhæftets brugere.

Herefter blev regnskabet fremlagt – og trods udfordringerne med vejret viste det et overskud på 96.000 kr. hvilket er godkendt og klubben har også hensat 150000 kr. til ekstraordinære banereperationer i 2019 pga. de skader der skete i 2018.

Regnskabet blev godkendt med klapsalver. Herefter blev budgettet fremlagt for 2019/2020 – budgettet blev godkendt med en kontingentstigning på 100 kr. for 2020.

Der var et enkelt forslag fra et medlem som blev behandlet på generalforsamlingen.

Herefter var der valg til bestyrelsen – de 4 der var på valg (Kristian Kveiborg, Torsten G. Christensen, Lisbeth Christensen og Agnethe Jensen) var alle indstillet til genvalg og de blev valgt med klapsalver.

Suppleanter blev Tom Samson, som 1. suppleant og Else Buchhave som 2. suppleant.

Under eventuelt havde greenkeeper Susanne Olsen fremviste foto fra banen for at forklare hvilke arbejde der skal udføres efter tørken i 2018, for at få banen klar til sæsonen 2019, og hvilke skader der sker, når banen betrædes i frostvejr. Der blev endvidere fortalt om de igangværende projekter på banen henover vinteren.

Banen vil være åben med spil på alle 18 huller til Åbningsturneringen, men alt efter hvordan temperaturen bliver i marts måned, kan det være nødvendigt at lukke igen i en kortere periode. Der kan ikke eftersås med græs før jordtemperaturen er klar til det.

Der blev fra salen spurgt til en udvidelse af vandingsanlægget, i tilfælde af en lignende sommer som 2018. Der blev oplyst, at der ikke er mere vand til rådighed, så en udvidelse også indebærer en ny boring m.m. Der blev fra salen stillet forslag om der evt. kunne søges om tilladelse til at vande fra søen. Forslaget blev taget til efterretning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...