Dansk skovforsker har sammen med to engelske kolleger gennemført en analyse af skovens udvikling

TOLNE: Gennem mere end 2400 år har der været skov ved Tolne, og måske har den været der helt siden istidens ophør. Bøgen ankom for 2000 år siden.

Det er en af hovedkonklusionerne i en skovanalyse, som skovprofessor Jens Peter Skovsgaard har gennemført i samarbejde med to skovforskere Gina Hannon og Richard Bradshaw fra University og Liverpool.

Analysen har de tre forskere gennemført efter af have taget en boreprøve op af de øverste 120 cm af skovbunden ved Tolne Skovpavillon lidt syd for jernbanelinjen.

Det er første gang, at forskere har været i gang med at datere Tolne Skovs alder og hvilke arter, der har præget tidligere skovvækst.

- De fleste af de skovanalyser, som er gennemført, har været på Sjælland, ved København, lidt på Fyn, men næsten ingen herovre. Det undrede jeg mig over, forklarer Jens Peter Skovgaard, som foruden sin professionelle baggrund også er næstformand i bestyrelsen for Tolne Skov ApS.

Og med en barndom i Hørby i Vendsyssel havde han også en mere lokal interesse i at få en mere dybdegående viden om netop den skovs historie. Den udmærker sig også ved at være en af de sjældne skove i Danmark med en meget lang kontinuitet.

At skovanalysen så er gennemført sammen med engelske skovforskere skyldes et internationalt fagtræf i Portugal.

- Her mødte jeg de to forskere fra Liverpool, og de viste interesse for projektet i Tolne, som jeg gerne ville i gang med. Dem kontaktede sig igen, og de kunne komme i maj, og det eneste de havde behov for, var logi og forplejning, fortæller Jens Peter Skovsgaard.

Skovanalysen omfatter pollen, frø, blade og trækul, som er lagret naturligt gennem 2400 år i sur, fugtig jord ned i 120 cm’s dybde. Derfor giver boreprøven en værdifuld viden om den historiske udvikling af Tolne Skov.

De tre forskere har på den baggrund lavet et pollendiagram, der blandt andet viser, at der gennem mere end 2400 år har været skovbevoksning i Tolne, og at før bøgen begyndte at dominere var det en blandskov domineret af lind, og før lind var der birk. Overgangen fra lind til bøg faldt sammen med en periode med svedjebrug, hvor mennesker i området med mellemrum afbrændte små områder af skoven. Der findes meget trækul fra den periode.

De afbrændte arealer i skoven blev anvendt til landbrug, først græs og derefter byg og senere igen også rug.

Klimaændringer har også påvirket Tolne Skov, og 1600-tallet opstod der arealer med hede med enebær planter.

Omkring 1800 kom der igen mere bøg i skoven. Måske på grund af forstlig pleje. I sidste halvdel af århundredet blev der plantet fyr, gran og lærk.

Siden omkring år 2000 har en del af Tolne Skov været fredet, hvor bøgen skal bevares.

- Resultaterne af analysen kan bidrage til en bedre forståelse og forvaltning af naturskov, siger Jens Peter Skovgaard, som håber at der kommer flere analyser af skovbunden for at udbygge forståelsen af Tolne Skovs udvikling.

De to forskere fra Liverpool er fortsat interesseret i projektet, og nu vil den danske skovforsker søge at samle penge sammen til det arbejde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...