LENDUM: Til generalforsamlingen sidste mandag aflagde formand Kjeld Tangmose beretning om året som er gået for ca. 20 personer i Lendum Kultur og Borgerhus / Borgerforeningen.

Dernæst kom kasserer Niels Bach på banen og fremlagde regnskabet, som viste et flot overskud på godt 81.000 kr. i 2018 mod 11.400 kr i 2017.

Kontingentet for 2019 blev fastsat til 50 kr. for enlige / 100 kr. for par.

Der var valg til bestyrelse og efter konstituering blev det :

Formand Kjeld Tangmose. Næstformand Steen Schütt,

Kasserer Niels Bach, Sekretær Birgitte Pedersen Falkevej 15 (nyt medlem),

Menig medlemmer : Liselotte Dam Christensen, Jeppe Overlade Simmelsgård, Anita Mathiesen Bolejevej 175 ( nyt Medlem).

1. suppleant: Johnny Bruus og 2. Suppleant: Asger Christensen.

Revisorer : Asbjørn Nielsen og Kurt Christensen.

Revisorsuppleant : Michael Dalgas.

Bestyrelsen vil sætte alle sejl ind, for at finde fondsmidler til at gøre kulturhuset handicapvenligt. Ønsket er en elevator og da det giver en del om rokering i underetagen incl køkkenet, løber projektet op i ca. 600.000 kr + moms. Heldigvis er økonomien i huset god og med de arrangementer og koncerter, som hidtil har været afholdt, håber bestyrelsen at den store opbakning fortsætter, så økonomien kan forbedres og en fornuftig egen finansiering er muligt. Det er kun tre år siden huset blev renoveret, så denne investering vil absolut være rosinen i pølse enden, da der er flere som efterspørger elevatoren. Derfor arbejdes der på at skaffe økonomiske midler til at få projektet skudt i gang.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...